SONOS ANNORUM

Twórczość Sonos Annorum to trudna do zaszufladkowania muzyka, oparta na wątkach historycznych czy mitologicznych. Projekt powstał w wyniku fascynacji historią i kulturą dawnej średniowiecznej Europy, zarówno wysoką jak i plebejską. Licznie obecne w kompozycjach zespołu są elementy słowiańskie, celtyckie, oraz blask orientu, w wiekach średnich silnie oddziałujący na Europę.

Grupa bazuje na brzmieniach akustycznych, korzystając z szerokiego instrumentarium, między innymi: wiolonczeli, gitar, fletów, bębnów czy skrzypiec barokowych, ale też tych mniej znanych, jak: cister, goongroo, piszczałki, dudy. Ekspresyjny i dynamiczny program, oraz sposób gry, uświetnia od lat: jarmarki, festiwale kultury dawnej, turnieje rycerskie czy uliczne przemarsze.

Występ podczas IV Grzybowskiego Turniej Wojów

Istotną część repertuaru stanowią także echa dokonań, często anonimowych, choć niekiedy znanych z nazwiska (Oswald von Wolkenstein, Claude Gervaise) – wędrownych poetów dworskich (Trubadurów, Truwerów, Minezingerów) wykonujących pieśni miłosne, zazwyczaj przy wtórze instrumentów strunowych.

PEŁNY SKŁAD: